Presentatie onderzoek afval en raadscarrousels op 13 oktober over de coffeeshop en winkelcentrum Kort Ambacht

Video live vergadering

Dinsdag 13 oktober vanaf  18.45 uur is een presentatie van het rapport afval van de rekenkamer en daarna  zijn er vanaf 19.30 carrouselvergaderingen  over onder meer de coffeeshop en winkelcentrum Kort Ambacht

Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht

Rekenkamer presenteert onderzoek naar afvalbeleid gemeente Zwijndrecht

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft onderzocht of de gemeente Zwijndrecht het afvalbeleid goed uitvoert. Hoe goed is het ophalen en verwerken van het afval geregeld voor en door de inwoners? En hoeveel kost het de gemeente en de inwoners? Kortom: doet de gemeente wat ze moet doen, en doet ze dat zuinig?

Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? U bent van harte welkom deze openbare bijeenkomst digitaal bij te wonen. 

Het antwoord op deze vragen wordt op dinsdag 13 oktober van 18.45 tot 19.30 uur gepresenteerd aan de gemeenteraad in een openbare vergadering.

Het onderzoeksrapport ¨Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht: Rekenkamer onderzoek naar afvalbeleid gemeente Zwijndrecht" wordt aan het eind van de vergadering overhandigd aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. U kunt deze vergadering digitaal bijwonen via een video live verbinding via onze website www.raadzwijndrecht.nl.

 

Toekomst Coffeeshop

Enkele fracties hebben gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om een ¨"kleine maar fijne" coffeeshop te realiseren. De burgemeester - vanuit zijn functie verantwoordelijke voor de coffeeshop - heeft dit onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de variant ¨"Klein maar fijn" juridisch niet of nauwelijks tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat de volgende alternatieven overblijven:

  1. De exploitatie van een niet commerciële coffeeshop zoals voorheen Stichting Dilemma
  2. De exploitatie van één commerciële coffeeshop
  3. De nuloptie hanteren (geen enkel coffeeshop toestaan)

Het college wil geen coffeeshop hebben in onze gemeente zolang de achterdeur illegaal blijft en deze omgeven zal zijn met allerlei vormen van steeds zwaardere worden criminaliteit. De politiecijfers laten een afname van de drugsgerelateerde overlast meldingen zien sinds de sluiting. De burgemeester is het eens met het standpunt van het college: Het hanteren van een nuloptie is nu de beste optie. Hij consulteert de raad tijdens de carrousel hierover. 
 

 

 

Aanpak winkelcentrum Kort Ambacht

Door een projectontwikkelaar zijn plannen uitgewerkt voor de herontwikkeling van het oude deel van winkelcentrum Kort Ambacht. Het naastgelegen blok met winkel wordt compleet gerenoveerd. Het college vindt deze aanpak zeer wenselijk. De inpassing van een supermarkt is een belangrijk onderdeel van het plan. Het winkelcentrum ligt er sleets en onverzorgd bij. En veel panden staan (al dan niet) verkapt leeg. Realisering van dit plan betekent dat de buitenruimte moet worden aangepakt en herinricht. Deze kosten kunnen niet worden gedragen door de kosten van het plan. De raad wordt daarom gevraagd een voorbereidingskrediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de kosten die samenhangen met de herontwikkeling en inrichting van de buitenruimte van het winkelcentrum Kort Ambacht.

 

 

Agenda Presentatie afval en carrousels

Afval en Carrousel 1 / Hybride- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream              Aanvang 18.45 uur

18.45 – 19.25 Presentatie van het rapport Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht

Toelichting van de Rekenkamer op het onderzoek naar afvalbeleid gemeente Zwijndrecht en aanbieding van het rapport aan de burgemeester als voorzitter van de raad

 

Carrousel 1- Hybride- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream

19.30 – 20.40 uur: Toekomst coffeeshopbeleid

20.45 - 21.10 uur: Voorbereidingskrediet aanpak Winkelcentrum Kort Ambacht

21.15 - 21.40 uur:  Kijfhoek

21.45 - 22.25 uur:  Klankbordmoment over corona en de verordening procedures

22.30 – 23.00 uur: Autarkisch gebouw op de Hooge Nesse

 

Carrousel 2 - Hybride-Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream   Aanvang 19.30 uur

19.30 -  20.00 uur: Rioolvervanging Slagveld

20.05 – 20.40 uur: Reconstructie Jeroen Boschlaan

20.45 – 21.10 uur: Bestemmingsplan Langeweg

21.15 -  22.15 uur: Inkoopkader jeugdhulp

22.20 - 23.00 uur:  Beantwoordingmotie Loket Vraagwijzer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering volgen

De openbare vergaderingen van de gemeenteraad kunt u digitaal volgen via een videoverbinding. Bij de carrousel kunt u inspreken. Insprekers kunnen zich tot vier uur voor de vergadering melden bij griffie@zwijndrecht.nl.

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

  • de vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live;
  • de actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen;
  • zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.