Praat met de raad Robert Kreukniet (VVD) over: Zondag openstelling keuze uit kwade?

Bij de begrotingsbehandeling op 13 november 2018 heeft de VVD fractie een amendement ingediend om de bepaling over de zondag openstelling uit de winkeltijdenverordening aan te passen zodat voortaan de winkeliers zelf kunnen bepalen of zij zondags (tussen 13:00 en 17:00) al dan niet hun winkel geopend hebben.

U zult begrijpen dat dit voorstel niet op unanimiteit kon rekenen. Is het dan zo dat de VVD niet de zondagsrust wenst te respecteren? Nee zeker niet. Een ieder die dit wenst heeft de volle steun van de VVD. Echter is ons liberale standpunt dat de overheid zo min mogelijk moet bepalen wat al dan niet goed voor ons is. Dus keuzevrijheid graag. Wilt u op zondag kunnen winkelen prima dan doet u dat. Wenst u zondag als rustdag te eerbiedigen ook prima. Maar onze inwoners moeten dit zelf kunnen bepalen en niet de overheid.

Reageren kan via de Facebookpagina van de gemeente Zwijndrecht of via mail:

r.kreukniet@zwijndrecht.nl