Praat met de raad Ria Reijerse (SP): ZORGEN OM ARMOEDE IN ZWIJNDRECHT

De SP maakt zich grote zorgen over het nog altijd toenemend aantal inwoners dat gebruik moet maken van de voedselbank in de gemeente.

Vanuit  de Sumatralaan worden  elke week ongeveer 140 pakketten verdeeld onder gezinnen die er voor in aanmerking komen. Ook is er veel  'stille armoede' en zijn er  'hulpmijders'  die nog niet in beeld zijn.

Wat overblijft van de goederen, elke week ongeveer 20 - 30 pakketten, gaat naar andere organisaties die adressen  hebben van inwoners die het hard nodig hebben.

De kerken in Zwijndrecht geven regelmatig aan de voedselbank!

Ook de moslim gemeenschap wordt niet vergeten!

Wij vinden het belangrijk dat het Armoedebeleid binnen onze gemeente goed onder de aandacht wordt gebracht en de inwoners niet het gevoel krijgen dat zij in de steek gelaten worden.

 Wij van de SP werken hier graag aan mee.

Reageren kan op  Facebook gemeente Zwijndrecht of via mail: mg.reijerse@zwijndrecht.nl   / www.zwijndrecht.sp.nl