Praat met de raad: Reinier van Hartingsveldt (ChristenUnie-SGP) over Levert het afval scheiden wel iets op?

Op 2 juli 2015 werden de eerste 1000 oranje containers geleverd in Heerjansdam en Zwijndrecht. We hebben op dat moment met voor- en tegenstanders gesproken.

De één was er blij mee en de ander wilde niet nóg een container in de tuin. Uiteindelijk hebben we na enige tijd de frequentie voor het legen van de containers moeten verhogen. We kunnen concluderen dat het inzamelen van het plastic een goede keuze is geweest. Maar moeten wel voor ogenhouden dat het totale restafval per inwoner nog niet op de gewenste 100 kilo zit zoals het moet zijn in 2020! Heeft het gebracht wat we er van hadden verwacht? Wat ChristenUnie-SGP betreft zijn we op de goede weg maar hebben nog een flinke slag te maken. Laten we nu de feiten en cijfers nog eens tegen het licht houden en opnieuw de discussie aangaan.

Reageren kan op de facebook van gemeente of mail: R.van.Hartingsveldt@zwijndrecht.nl

https://zwijndrecht.christenunie.nl/