Praat met de raad, Nihat Kahveci (PvdA): Veerplein

Veerplein

Dinsdag heeft de raad unaniem ingestemd met de vernieuwing van het Veerplein.  Nadat hier jaren over gepraat is, is het er dan eindelijk van gekomen. Hier zijn wij als PvdA blij mee. Zwijndrecht wordt tenslotte door deze vernieuwing echt een stukje mooier met een Veerplein om trots op te zijn.

Er was vanuit de bewoners rondom Veerplein veel weerstand tegen het plan. Onder anderen het verplaatsen van parkeerplaatsen, hoge bomen, wapperende vlaggen waren pijnpunten. 

Er zijn verschillende amendementen en een motie  aangenomen om de ideeën  van de bewoners zoveel mogelijk in het plan op te nemen. Wij zijn  ons ervan bewust dat niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden, maar zijn  van mening dat de participatie van de bewoners bij besluitvorming van groot belang is.

Wij hebben dan ook met een aantal van de amendementen en de motie ingestemd, omdat de wensen van de bewoners hierin verwerkt zijn.

Wij als PvdA-fractie, hebben samen met andere fracties de wethouder de opdracht meegegeven bewoners te blijven betrekken bij de uitvoering van de plannen.

Nu het besluit genomen is, gaan we er vanuit dat er snel wordt begonnen met de start van dit mooie project

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail N.Kahveci@zwijndrecht.nl