Praat met de raad Liesbeth van Utrecht: In memoriam Marius Schenkel

Op 16 juli jl. is onze voormalige fractievoorzitter Marius Schenkel overleden. Marius heeft 20 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad.

Iets meer dan een jaar geleden, na de gemeenteraadsverkiezingen, nam hij -op eigen verzoek- afscheid.

Deelnemen aan het openbaar bestuur hield voor Marius vooral in: omzien naar en zorgen voor alle mensen, in het bijzonder wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben.

Deze opdracht, om te zien naar anderen, was een belangrijke drijfveer in het leven van Marius. Dat bleek ook uit tal van zijn activiteiten.

Een verantwoordelijkheid die hij voelde en die direct verbonden was met zijn geloof in God, zijn Schepper en Jezus Christus, zijn Hoop en Waarheid.

En die opdracht, die bracht hij ook zelf in de praktijk. Iedereen, ongeacht afkomst of van welke politieke partij ook, kon rekenen op zijn warme belangstelling, een vriendelijk woord en altijd een respectvolle benadering.

Die respectvolle omgang met anderen maakte Marius tot een echte bruggenbouwer, een man van de verbinding. En daarin is hij voor velen, ongeacht afkomst of politieke partij, een blijvend voorbeeld.

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of e-mail naar L.van.Utrecht@zwijndrecht.nl