Praat met de raad John Struijs (ZPP): KADERNOTA, wat is dat?

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de op te stellen begroting van het volgende jaar.

Het document waarin deze kaders vast worden gelegd, is de Kadernota. Bij u thuis is dat het huishoudboekje. Over deze kadernota gaan we het de komende 2 weken hebben in de raad, wat zijn de gevolgen, wat moet en kunnen we veranderen. In het verleden waren er positieve vooruitzichten, dat is nu anders door de oplopende tekorten in de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dreigen tekorten van € 1,2 miljoen structureel en meer. Dat staat in de Kadernota voor 2020. Dit geldt niet alleen voor Zwijndrecht maar voor vele gemeente in het land. Er moet dus extra geld van het rijk komen om de tekorten aan te vullen, dat mag niet op het bordje van de burger komen. Samen met andere gemeenten en VNG moeten we ons daarvoor sterk maken.

De ZPP denkt en praat namens u mee.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail  info@zwijndrechtsepluspartij.nl of john@jpstruijs.nl