Praat met de raad Iekje Berg: Een nieuw zwembad voor Zwijndrecht!

U hebt het misschien op Facebook gezien, we maken plannen voor een nieuw zwembad. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven 2 scenario’s verder uit te werken.

Belangrijk daarbij vonden wij dat de inwoners van Zwijndrecht participeren (meedenken) en aangeven wat hun wensen zijn. Dat kon via een enquête op Facebook en het bewonerspanel. Ook is er een klankbordgroep met gebruikers en raadsleden opgericht. Verder zijn gebruikers van het zwembad geïnterviewd en konden kinderen hun wensen in een soort boom hangen. Ook heeft de zwemvereniging wensen kenbaar gemaakt. Er is zelfs gekeken naar de oorspronkelijke plannen voor het Develpark van Hans Warnau. Daarin past een mooi zwembad met ligweide. Wij willen meer bedrijven aantrekken in Zwijndrecht. Dan moeten we ook goede voorzieningen hebben, zodat Zwijndrecht een interessante werk- en woonstad wordt/blijft! Daarbij hoort wat ons betreft een goed zwembad. Op basis van alle wensen zijn er nu vier scenario’s uitgewerkt. Daaruit zullen we een keuze moeten maken.

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail: i.berg@zwijndrecht.nl

 

www.cdazwijndrecht.nl