Praat met de raad Iekje Berg (CDA): Voor het Zuid-Holland van morgen!

Op 20 maart mogen we stemmen voor Provinciale Staten en Waterschap. Provincie klinkt misschien ver van ons bed, maar is toch heel dichtbij.

Alles buiten de gemeentegrenzen hoort bij de Provincie. Voor grote projecten zoals ondertunneling van het spoor, veiligheid Kijfhoek, opknappen van Veerplein en Spoorzone hebben we de provincie nodig! Daarom telt uw stem mee! Het CDA wil de provincie Zuid-Holland mooier, innovatiever en schoner maken voor haar inwoners, ondernemers en recreanten. Speerpunten zijn: betaalbare woonruimte voor iedereen, betere bereikbaarheid en zuinig zijn op ons groen! Verduurzaming is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen, maar moet betaalbaar zijn voor iedereen. Verduurzaming moet en kan hand in hand gaan met lagere lasten. Het CDA streeft naar een ‘Lage lastenfonds’. Dit fonds moet het voor huizenbezitters, verenigingen en woningcorporaties mogelijk maken om betaalbaar te investeren in het verduurzamen van woningen, zodat de vaste energielasten fors dalen.

Stem voor een betere toekomst, stem 20 maart voor Provincie en Waterschap! Iekje Berg (#21 lijst CDA)

www.cdazwijndrecht.nl  www.cda.nl/zuid-holland

Reageren kan via mail:  I.Berg@zwijndrecht.nl