Praat met de raad Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie-SGP): Eendjes voeren.........

Natuurlijk, geen enkele twijfel aan uw goede bedoelingen. In onze consumptiemaatschappij wordt dagelijks een voedsel gedumpt.

 

Dit gedrag afkeurenswaardig, we willen het niet en we doen het toch!

Parijs wordt geteisterd door een rattenplaag. Het AD meldde een ruwe schatting van 3,7 miljoen stadratten, ruim anderhalf maal zoveel als het inwoneraantal van Frankrijks’ hoofdstad.

De ChristenUnie-SGP heeft het initiatief genomen een motie ’Uw brood, onze dood!’ in te dienen  Dat is nogal wat! In Zwijndrecht worden  - goedbedoeld- enorme hoeveelheden brood in het water gegooid. Het brood blijft veelal liggen omdat eenden georiënteerd zijn op natuurlijk voedsel zoals grassen en waterplanten en niet op brood. Het brood veroorzaakt watervervuiling waardoor overlast van vooral ratten ontstaat. Bovendien veroorzaakt brood zuurstofafname van water waardoor algengroei toeneemt en veel vissen en waterdieren uiteindelijk stikken. Wij roepen onze inwoners op, om samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties aandacht te hebben voor dit probleem, te zoeken naar alternatieven en ons goedbedoelde gedrag zodanig aan te passen zodat er geen Parijs aan de Oude Maas ontstaat.

 

Reageren kan op Facebook gemeente zwijndrecht of mail G.Bossenbroek@zwijndrecht.nl