Praat met de raad, Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie-SGP): Veerplein

Politiek bedrijven is een kunst, maar ook een kunde. Je moet heel goed weten waar het over gaat, je terdege voorbereiden en er goed over nadenken hoe je de standpunten van je partij naar voren brengt in het politieke debat. Het gaat immers niet om enig politiek gewin of om de gunst van een kleinere groep maar over het nut en welzijn in algemeen belang van alle burgers van Zwijndrecht. Zo hebben we ons als fractie -en niet alleen de onze- voorbereid op een debattenreeks in de raad over de plannen van het college om eindelijk na jaren het Veerplein de uitstraling te geven die het verdient. Dan sta je als fractie en als raad voor lastige keuzes en moeilijke beslissingen, immers het is een utopie om te denken zodanig te kunnen handelen dat elke belanghebbende maximaal tevreden is met de uitkomst. Wat voor ons belangrijk is, we hebben naar eer en geweten gehandeld, onze standpunten gedeeld en daarmee het beste gezocht voor onze gemeenschap. Met als eindresultaat dat Zwijndrecht binnen afzienbare tijd over een veilig en prachtig ingericht Veerplein beschikt. Prachtig toch?

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail G.Bossenbroek@zwijndrecht.nl