Praat met de raad Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie-SGP): Quo vadis?

Voortdurend jezelf afvragen waar je mee bezig bent, persoonlijk, als fractie, als gemeenteraad van Zwijndrecht.

Je bezinnen op alles wat er speelt in je omgeving, bewust van je opdracht het allerbeste te zoeken voor de inwoners van je stad. Verantwoordelijkheid nemen, je standpunten uitdragen, lokaal en regionaal. Wat is er toch heel veel gaande! Minimabeleid, elkaar verkeerd verstaan omdat we mensen zijn, zorgen dat je weer op lijn komt, de ontwikkelingen rondom het masterplan Spoorzone, de aanpak armoedebestrijding, de voortdurende bezinning op de lopende en de komende meerjarenbegroting, veiligheid; het houdt niet op. En dan opeens het ontstellende bericht dat onze vriend en collega raadslid Wim van der Does er niet meer is. Dat zet je stil en geeft je opnieuw de gelegenheid te overdenken waar je mee bezig bent. De fractie ChristenUnie-SGP wenst de familie van Wim, zijn fractie en alle betrokkenen Gods ondersteuning toe.

Namens de fractie van de ChristenUnie-SGP

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via mail G.Bossenbroek@zwijndrecht.nl