Praat met de raad, Gerard Slotema (PvdA): Woonplan Zwijndrecht, ook investeren in sociale huurwoningen

Op 28 april is digitaal gesproken over het woonplan en dit onderwerp zal verder worden besproken in de gemeenteraad van 12 mei aanstaande.

De PvdA heeft toen bij het vaststellen van het raadsprogramma bij dit onderwerp best even moeten slikken. Het aantal sociale huurwoningen verkleinen stond niet echt in ons verkiezingsprogramma. Dit maakt nu wel onderdeel uit van dit woonplan. Door onder andere de forse inzet op het bestrijden van de armoede, en de afspraak om de kwaliteit van de bestaande sociale huurwoningen te verbeteren zijn wij toen akkoord gegaan.

Het is belangrijk om te investeren in de sociale huurwoningen zodat die ook duurzaam gerenoveerd kunnen worden. Daarbij zullen de woonlasten niet hoeven te stijgen aangezien de eventuele huurverhoging zal opwegen tegen een verlaging van het energieverbruik. 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail naar g.slotema@zwijndrecht.nl