Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) over Samenwerken loont eendracht maakt macht

Na de brand in januari 2011 op Kijfhoek hebben wij als gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie in- en extern ons sterk gemaakt voor aanvullende veiligheidsmaatregelen op Kijfhoek.

Een eerste stap was al snel gezet met de komst van een bedrijfsbrandweer op het emplacement. 

Een vervolgstap, het creëren van calamiteitenwegen tussen de sporen, bleek er eentje van  lange adem. Door ook hier als één op te treden hebben wij nu van de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de bevestiging dat deze wegen er komen. Hoeveel precies moet de komende weken, maanden duidelijk worden. Zo vraagt de minister ons kritisch mee te denken over de vraag hoeveel wegen minimaal noodzakelijk zijn. Maar dat ze er komen staat vast, zo staat in haar brief te lezen.

De wegen zullen aangelegd worden gelijktijdig met een uit te voeren renovatie van Kijfhoek die op de planning staat.

Dank aan iedereen die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen zowel binnen als ook buiten Zwijndrecht.

Onze inwoners zijn u dankbaar.

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of per e-mail: F.Loos@zwijndrecht.nl