Praat met de raad Fred Loos (ABZ) over: Gaat het er dan uiteindelijk toch van komen?

Al even ziet u enige bedrijvigheid op het terrein van de voormalige Koningskerk. Wie had kunnen bedenken dat na de sloop in 2006 het 12 jaar zou gaan duren voordat de bedachte woningen op deze plek gebouw zouden kunnen worden.

Het economische tij en de crisis bij de woningbouwverenigingen met een daarna aangepaste wetgeving hebben hiervoor gezorgd. Nieuwe plannen moesten gemaakt worden maar uiteindelijk zijn we dan zo ver dat wij als raad de finale klap op de benodigde wijziging op het bestemmingsplan gaan geven, of inmiddels gegeven hebben.

 

Woonkracht10 was vol vertrouwen dat de procedure geen vertraging meer zou oplopen en heeft voorafgaande aan deze goedkeuring, op eigen risico, het grond- en heiwerk verricht. Op deze plek verrijzen nu 75 nieuwe sociale huurwoningen waarmee één van de al lang leegstaande plekken gevuld gaat worden. Zo ook op het voormalige Euryzaterrein waar volop gebouwd wordt. Ook op andere lege plekken wordt nu gebouwd.

Wij heten alle toekomstige nieuwe bewoners welkom en veel woongenot toe.

Reageren kan via de Facebookpagina van de gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/  of via mail: mail f.loos@zwijndrecht.nl