Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) over Een volgende stap in het dossier zwembad wordt gezet

Binnenkort neemt de raad een besluit om geld ter beschikking te stellen om de kosten van een nieuw te bouwen zwembad in beeld te brengen.

Er komt een klankbordgroep bstaande uit gebruikers van het zwembad, het zwembadbestuur en raadsleden. Dit om ervoor te zorgen dat wat we bouwen voorziet in een  behoefte.

ABZ is nog niet gerust op de kosten die e.e.a. met zich mee gaat brengen en heeft gevraagd om bij de presentatie van de uitgewerkte plannen een financiële doorkijk te geven naar de toekomst. Zowel aan de kant van de kosten als de opbrengsten.

Tevens willen wij dat het onderzoek afgerond is naar de mogelijkheid, om binnen de bestaande kosten, ervoor te zorgen dat er géén kind zonder diploma van de lagere school af komt. Dit zoals wij dat in 2017, naar het voorbeeld van Sliedrecht, al aan het college gevraagd hebben samen met anderen

f.loos@zwijndrecht.nl

www.facebook.com/abzwijndrecht/

www.raadzwijndrecht.nl