Praat met de raad Fred Loos (ABZ) over: Dank voor uw betrokkenheid in 2018

Het jaar 2018 zit er bijna op. De kerstdagen hebben we inmiddels achter ons gelaten en we maken ons op voor het nieuwe jaar.

In 2018 zijn er verkiezingen geweest en hebben wij als raad, eerste met enkele partijen en vervolgens met alle partijen, onder onze leiding een raadsprogramma gemaakt. Vervolgens is het college aan de slag gegaan om daarvan een uitvoeringsprogramma te maken. Dit programma heeft de instemming van de raad gekregen. Het college en de ambtelijke organisatie zijn nu aan zet om de plannen uit te voeren. De eerste resultaten zullen in 2019 zichtbaar worden.

Voor ABZ een bewogen jaar, aan de ene kant de zeer mooie verkiezingsuitslag en aan de andere kant de langdurige ziekte van raadsleden in onze partij. Gezondheid blijft een groot goed en is geen vanzelfsprekendheid.

Wij danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen en blijven voor u aan het werk.

Wij wensen u, uw familieleden, vrienden en kennissen alle goeds toe voor 2019. 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail f.loos@zwijndrecht.nl

www.facebook.com/abzwijndrecht/