Praat met de raad, Fred Loos (ABZ) en Evelien van der Linden (ZPP): Herstelplan gemeente Zwijndrecht

Dagelijks ondervinden wij de gevolgen van het coronavirus. Wij kunnen niet benadrukken hoe dankbaar wij zijn voor iedereen die werkzaam is om dit virus de baas te worden. Onze gedachten en steun gaan uit naar iedereen die te maken heeft met de gevolgen hiervan.

Om weer zelfstandig beslissingen te mogen nemen over onze uitgaven was het voor de provincie noodzakelijk dat wij een herstelplan zouden indienen. De lokale partijen ZPP en ABZ hebben de krachten gebundeld en zijn tot de conclusie gekomen dat wij enkele wijzigingsvoorstellen op het voorbereide herstelplan voorgesteld hebben.

Te weten, niet nu te bezuinigen op de leefbaarheidsbudgetten voor de wijken en dorpsraad. Niet bezuinigen op de mantelzorg. Zeker nu wij juist de mantelzorgers zo nodig hebben, voor ons belangrijk en gewaardeerd. Niet op de sportcoaches Vivera (volwassenen) en Matties (Voorgezet Onderwijs). De voorgestelde bezuiniging op de bibliotheek verlagen van 10% naar 5%. 10% zou gevolgen hebben voor de locaties Lunenhof en Heerjansdam. Dat laatste, Heerjansdam sluiten, was voor ons de reden om het voorstel van 10% aan te passen. 

Dit alles te financieren door te snijden in 'eigen vlees' en een uiteindelijk beperkte verhoging van de OZB (€ 1,62 per jaar per woning).

Unaniem is besloten om Vivera te behouden. Samen met de PVDA, SP en VVD is het gelukt om de Matties te behouden. De overige voorstellen hebben het, ondanks de steun van de PvdA niet gered. Zo ook ons voorstel omtrent de mantelzorg. Het voorstel van de VVD, om de mantelzorg aan te passen (bedrag per pas omlaag, dag laten vervallen) hebben wij als op second best gesteund waardoor een meerderheid voor dit voorstel ontstond.

Aan ons, ZPP en ABZ met hulp van de PvdA, heeft het niet gelegen. Echter de meerderheid besliste anders.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht,en/of  www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl  en/of E.vander.Linden@zwijndrecht.nl