Praat met de raad, Fred Loos (ABZ): Herstelplan goedgekeurd door de Provincie

Het in April door de raad behandelde “Herstelplan Meerjarenbergroting 2021-2023 is door de Provincie beoordeeld en in orde bevonden. Dat heeft de provincie per brief aan ons als gemeenteraad aangegeven “Besluit: Goedkeuren begroting 2020 en opheffen van preventief toezicht voor 2020”.

Daarmee is het toezicht op onze uitgaven ingesteld door de provincie komen te vervallen. Ons college hoeft dus geen goedkeuring meer te vragen voor alle in de begroting opgenomen uitgaven. Hierdoor zijn we weer baas in eigen huis.

We hebben met het vaststellen van een begroting met tekort willen tonen dat wij als gemeente en daarmee u als inwoners niet langer kunnen opdraaien voor de tekorten. Tekorten ontstaan door het overdragen van taken van het rijk naar de gemeente.

Heeft het signaal effect gehad? Dat zal de tijd moeten leren. Want ook in komende jaren zullen deze tekorten oplopen en moeten wij maar zien hoe we de eindjes aan elkaar kunnen blijven knopen.

Wordt vervolgd.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail naar f.loos@zwijndrecht.nl