Praat met de raad Fred Loos (ABZ): Handhaving daar waar nodig

Als raadsleden krijgen wij regelmatig van inwoners vragen over de handhaving. Maar dan de handhaving niet zijnde de handhaving op bouwwerken en/of verleende vergunningen.

Maar over de andere spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Die staan meestal in de APV genoteerd. Als wij daarna die vragen willen beantwoorden, blijkt dit – of beter nog erop te kunnen anticiperen - lastig te zijn.

Afgelopen dinsdag hebben wij gezamenlijk een verzoek ingediend om jaarlijks één of meerdere keren met elkaar als raad te spreken welke speerpunten wij voor wat betreft deze handhaving belangrijk vinden. Gezamenlijk in de zin van dat wij dit samen met alle in de raad aanwezige partijen ingediend hebben. Om vervolgens, na het vaststellen met elkaar te controleren of de gestelde doelen behaald worden. Wij gaan hier binnenkort met elkaar over in gesprek om de gewenste prioriteiten te bepalen. 

Zo kunnen wij, denken wij, beter inspelen op de vragen die wij als raad krijgen. En kunnen wij de naleving van de spelregels verbeteren.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl