Praat met de raad Fred Loos (ABZ): Dark Waters versus GenX, de geschiedenis gaat zich herhalen als wij er niet van leren!

Afgelopen donderdag hebben wij de première van de documentairefilm Dark Waters bijgewoond. Deze documentaire gaat over het bedrijf Dupont in Amerika waarbij vele mensen gezondheidsproblemen, misvormingen gekregen hebben en vroegtijdig overleden zijn. Dit alles ten gevolge van de productie van PFOA/C8.

Als we het toen niet wisten dan weten we het nu zeker. Er werd gewerkt met stoffen waarvan Dupont wist dat deze schadelijk waren voor de volksgezondheid. Economische belangen prevaleerden. Men reguleerde zichzelf, echter toen een en ander duidelijk werd heeft iemand snel de normen aangepast en kwam wederom de melding “alles is veilig”.

Vandaag de dag is het niet meer PFOA/C8 waarmee de omgeving vervuild wordt maar heet de nieuw gebruikte stof GenX. Het bedrijf zelf “WEIGERT” onderzoek te doen of deze stof kankerverwekkend is. Onbegrijpelijk als je deze documentaire bekijkt wat er in Amerika gebeurd is. De geschiedenis herhaalt zich en mag zich herhalen. Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbinga geeft aan dat nul lozingen niet te handhaven zijn.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbinga, ga deze documentaire bekijken en kom dan eens met ons praten. Dit moet simpelweg gestopt worden rechtsom of linksom.

Wilt u weten waar de voorstelling draait klik hier 

 Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl