Praat met de raad Evelien van der Linden (ZPP) over: De jeugd heeft de toekomst

'De jeugd heeft de toekomst', dat is in het algemeen een veel gehoorde zin. Maar dat is ook zo, jongeren bepalen straks hoe onze samenleving er uitziet

Daarom is aandacht voor hen zo essentieel, dat heeft de ZPP al verwoord in haar verkiezingsprogramma en ook in het raadsprogramma van de Zwijndrechtse gemeenteraad heeft de aandacht voor jeugd terecht een prominente plaats gekregen.

Dat is nodig, want bijna 1200 jeugdigen in Zwijndrecht ontvangen op één of andere manier ondersteuning van Jeugdhulp ZHZ. Omdat er allerlei problemen kunnen zijn: opgroei- en opvoedkundig, maar ook emotioneel, verstandelijk of sociaal.

Vanuit de centrale overheid valt in relatie tot de zorg voor deze doelgroep nog wel eens de term ‘bezuiniging’. Daar maken wij ons als ZPP zorgen over. Hulp is in voorkomende gevallen gewoon nodig. Met eenvoudige aanvraagprocedures en zonder tijdrovende en ingewikkelde verlengingsprocessen. Onze jongeren hebben recht op een fijne jeugd en toekomst in Zwijndrecht.

Reageren kan via de Facebookpagina van de gemeente Zwijndrecht of via mail: E.vander.Linden@zwijndrecht.nl