Praat met de raad, Elbert Vissers (VVD): Zwijndrecht in de financiële problemen

We hebben de afgelopen weken de begroting voor de komende jaren moeten herzien omdat de provincie het niet accepteerde dat Zwijndrecht de komende jaren grof geld tekort komt. Hierdoor heeft de provincie  Zwijndrecht onder verscherpt toezicht gesteld (artikel 12-gemeente). De oorzaak? Die zijn er velen maar de hoofdzaak is dat het rijk op meerdere gebieden steeds meer taken bij de gemeentes neerlegt zonder dat daar voldoende geld bij wordt gegeven vindt Zwijndrecht. Het Rijk betaald datgene wat het rijk wil dat de gemeentes voor het rijk uitvoeren.  Klopt niet helemaal want vaak worden taken overgedragen van rijk naar gemeente terwijl er ook een bezuiniging overheen gaat. Willen gemeentes meer geld uitgeven moeten ze dat zelf betalen vanuit de vrij besteedbare rijksuitkering of vanuit hun eigen inkomen. Wil je zoals Zwijndrecht te sociaal zijn en een kostbaar armoede beleid financieren kom je ergens anders geld tekort. Dit wil de meerderheid van de raad alleen de VVD is zuiniger op uw centen.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail: E.Vissers@zwijndrecht.nl