Praat met de raad, Elbert Vissers (VVD): VVD-fractie stemt niet in met gemeentelijke begroting

Met als reden: de gemeentelijke schuld veel te hard oploopt. Het risico is veel te groot. Dit is echt niet allemaal de schuld van hogere lasten in het zorg- en minima-domein. Die lasten stijgen inderdaad onacceptabel door afschuiven van verplichtingen van het Rijk en de Provincie naar de gemeenten zonder de noodzakelijke financiering. 
Niet slim met geld omgaan is een andere oorzaak. Armoedebestrijding is een van de hoofddoelstellingen van de gemeenteraad en het college en ook van de VVD. Er is een budget bedacht van € 100.000,- om ieder kind dat in armoede opgroeit € 75,- kleedgeld te geven door de gemeente. Waarom? We hebben een kledingbank met prima kleding waar de minima gratis kleding van goede kwaliteit kunnen krijgen. Een ander project Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Is de VVD zeker ook voor maar het zit gewoon in de basisverzekering. Ouders krijgen dan gratis ondersteuning en via hen het hele gezin.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail E.Vissers@zwijndrecht.nl