Praat met de raad Daniella Verspaandonk: Kinderen zijn de toekomst

Vorige week hebben we een bijeenkomst gehad betreft de taalachterstand bij (jonge) kinderen en wat hier het gevolg van kan zijn.

Dit is een actueel onderwerp dat op dit moment in de samenleving regelmatig voorkomt. Hoe kunnen we vanuit de gemeente kinderen ondersteunen? Kunnen we zorgen dat deze kinderen wél meekomen in de maatschappij? Wij denken dat dit zeker mogelijk is. Bijvoorbeeld door kinderen ‘verplicht’ naar een kinderopvang te sturen, zodat de kinderen direct contact hebben met anderen. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling in zowel taal als sociaal aspect.

Is dit makkelijk te realiseren? Nee, maar wel heel belangrijk. Een kind dat een taalachterstand opbouwt op jonge leeftijd kan al op de basisschool een achterstand hebben die alleen maar groter kan worden.

Wel moeten we waken dat de kosten van de opvang voor iedereen betaalbaar blijven en dat de kwaliteit goed is en blijft.  

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail d.verspaandonk@zwijndrecht.nl