Praat met de raad André Veth (PvdA): Van burgerraadslid tot commissielid

De gemeenteraad Zwijndrecht kende het fenomeen burgerraadslid. Dit lid doet zijn of haar woordje tijdens de commissievergaderingen en verwoordt het standpunt van haar partij.

De burgerraadsleden denken en werken mee om alle besluiten in de gemeente zo snel mogelijk en zorgvuldig te laten verlopen. Echter Binnenlandse Zaken erkent dit fenomeen niet. Ondanks dat de besluiten genomen worden tijdens de gemeenteraad, nadat een onderwerp in de commissies behandeld is.

 

De Rijksoverheid vraagt steeds meer aan en van de gemeente en met 27 raadsleden is het  bijna ondoenlijk zonder de voorbereidingen van burgerraadsleden, zeker voor de kleinere partijen.

Opheffen de burgerraadsleden? Zodat de besluiten en het beleid van de gemeente vertraagd worden, waar de bewoners last van krijgen?

Nee dus! Alle partijen zijn een voorstander van commissieleden zodat het raadswerk geen vertraging op kan lopen. Met zijn allen heeft de gemeenteraad een goede oplossing gezocht. Dus geen burgerraadsleden meer, maar commissieleden wen maar aan deze term.

Dit is echt een goed voorbeeld van krachtig Zwijndrecht!

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail A.Veth@zwijndrecht.nl