Politieke markt 11 september 2018 over spoorzone en commissie Deetman

Dinsdag 11 september 2018 om 19.30 uur (let op afwijkend tijdstip) is de politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht. De raadsleden spreken onder meer over de spoorzone en commissie Deetman.

Spoorzone

De raad praat over de ontwikkeling van de spoorzone. Hiervoor wordt een krediet aan de raad gevraagd van € 325.000. .

 

Commissie Deetman
De commissie Deetman onderhandelt over de nieuwe verhoudingen binnen de Drechtsteden. De gemeenteraad wordt bijgepraat over het werk van de commissie. Wethouder Jos Huizinga en Burgemeester Dominic Schrijer zitten namens de gemeente in dit overleg. De onderhandelingen zijn een vervolg op het rapport Verstandig Versterken van Berenschot, waarin onlangs geconstateerd werd dat de samenwerking in de Drechtsteden te wensen overliet. Bij praktische zaken, zoals de sociale dienst en de belastingdienst, gaat het goed, maar op sociaal-economisch gebied laat de regio te veel kansen liggen aldus het rapport.

 

Agenda politieke markt 11 september

Carrouselvergaderingen

Aanvang 19.30 uur  (let op afwijkend tijdstip!)

Raadzaal

19.30 – 19.55 uur: Bespreking stand van zaken commissie Deetman

20.00 - 20.30 uur: Spoorzone masterplan aanvraag voorbereidingsbudget

20.35 – 20.55 uur: Ontwikkeling schoollocaties buizerdstraat

21.00 – 21.20 uur: Vaststelling bestemminsplan Dorpsstraat 119 Heerjansdam

21.25 – 21.45 uur: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Maasboulevard locatie Euryza 

 

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.30 uur: Grote aanpak Sportlaan/Nijverheidsstraat

20.35 – 21.05 uur: Jaarverslag Archivaris 2017

21.10 – 21.45 uur: Rehabilitatie Geerweg

 

 

AGENDA RAADSVERGADERING

Raadzaal                                                                               

Aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Terugkoppeling van het college
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 4. Vaststellen besluitenlijsten van 10 juli 2018
 5. Besluitvorming:
 6. Debat:
  a. Vaststelling verordening tot wijziging vande verordening Seniorenraad gemeente Zwijndrecht (2018-15005) (rechtstreeks op de gemeenteraad)
 7. Ter kennisname
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen, klik hier
  b. Stukkenlijsten
 8. Ingediende moties

a. Motie zomerschool ingediend door D66

b. Motie City tree ingediend door D66

 1. Sluiting

 


Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

 

                                                            

                                                                

Volg @raadzwijndrecht.nl  op Twitter     én        Volg gemeente Zwijndrecht op Facebook 

Uitgelicht