Politieke markt op 23 juni over vervanging en start aanbesteding zwembad de Hoge Devel

Politieke markt op 23 juni over vervanging en start aanbesteding zwembad de Hoge Devel

 

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

 

Dinsdag 23 juni om 19.30 uur praat de gemeenteraad onder meer over de start van de aanbesteding van zwembad de Hoge Devel. Dit gebeurt in een openbare digitale vergadering van de politieke markt.


 

 [Foto: overzicht zwembad]

Start aanbesteding en vervanging zwembad de Hoge Devel

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten het huidige zwembad de Hoge Devel te gaan vervangen door een nieuw zwembad. De raad heeft toen gekozen de openluchtwaterspeeltuin te vervangen door een glijbaan met whirlpool. Dit versterkt het recreatieve karakter van het binnenzwembad. Het nieuwe zwembad heeft verder voornamelijk een doelgroepen- en verenigingskarakter. In het voortraject zijn 3 partijen geselecteerd die mee mogen doen aan de inschrijving. Op basis van de meegegeven kaders wordt een definitieve keuze gemaakt.

De raad bespreekt nu in de carrousel hoe het zwembad ingepast moet worden in het park de Hoge Devel. De groen en natuurrijke omgeving staat centraal in het beeld:  "Zwemmen in het park". Instemming wordt gevraagd om te starten met de aanbesteding en het voorbereidingskrediet te verhogen tot € 200.000,-. Voor de investering wordt een bedrag van € 14.500.000,- gevraagd en daarnaast een bedrag van € 60.000,- voor het maken van een plan hoe het bad te exploiteren.   

De huidige zwembad blijft geopend tijdens de bouw en wordt daarna gesloopt. Het annuleren van de aanbesteding is niet zonder gevolgen, de gemeente is dan de voorbereidingskosten kwijt en het is niet goed voor de betrouwbaarheid van de gemeente.  

De discussie in de carrousel kunt u live volgen via onze website. 

 

 

Agenda carrousels

Carrousel 1

19.30 - 21.45 uur: Start aanbesteding vervanging zwembad de Hoge Devel

 

Carrousel 2

19.30 – 20.10 uur: Zienswijze concept begroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 GRD

20.15 – 21.15 uur: Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie Drechtsteden

 

 

AGENDA RAADSVERGADERING
Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl                        aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening
  1. Inspreekmoment betreft Marsdiep

 

 1.  Vaststelling agenda
   
 2. Terugkoppeling van het college
   
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
   
 4. Vaststellen besluitenlijst van: 26 mei 2020
   
 5.  Ter besluitvorming:

Hamerstukken 

        a.Voortzetting BI-zone Groote Lindt 2021-2026

 1. Ter besluitvorming:

            Debat

 1. Eerste Bestuursrapportage 2020
 2. Zienswijze concept begroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 G

 

8. Ter kennisname 
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten 12 juni 2020

9. Sluiting

 

 

 

Vergadering volgen

De gemeenteraad vergadert via een openbare videovergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen. U kunt ook inspreken, meld dit vier uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl.

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

 • De vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live.
 • De actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen.
 • Zich aanmelden voor onze (gratis) nieuwsbrief de RaadsFlits en voortaan wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.