Politieke markt 8 september: Carrousels over onder meer Veerplein en Kiboehoeve én een hamerraad

Raadsvergadering gemeenteraad Zwijndrecht

Dinsdag 8 september vindt de eerste politieke markt plaats na het zomerreces. De avond begint met een digitale hamerraad daarna zijn er carrousel vergaderingen. Tijdens een hamerraad worden geen argumenten meer uitgewisseld, maar wordt er alleen gestemd door de raadsleden.

U kunt deze vergadering vanuit huis volgen via www.raadzwijndrecht.nl video live.

 

Inspreken

Tijdens de carrousel kunt u ook inspreken. Maximaal 5 minuten. Over hetzelfde agendapunt kan slechts één keer worden ingesproken. Meld u zich tot vier uur vóór de vergadering  bij griffie@zwijndrecht.nl

Dinsdag 29 september vindt er een fysieke raadsvergadering plaats waarbij raad(commissie)leden aanwezig kunnen zijn. Vanwege de corona maatregelen vindt deze plaats op een externe locatie. U wordt op de hoogte gehouden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Politieke markt 8 september: Veerplein en Kiboehoeve  

 

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

Dinsdag 8 september om 19.15 uur is er een digitale hamerraad over de Nota van uitgangspunten Noordoevers (incl. krediet). Om 19.30 uur beginnen de carrouselvergaderingen over het Veerplein en de Kiboehoeve. 

 

Plan Veerplein

Voor de vakantie vond een eerste carrousel-bespreking plaats over herstel van de kade en de inrichting van het Veerplein. Diverse insprekers gaven hun mening over het plan.  De wethouder heeft een aantal vragen die toen gesteld zijn over onder meer de parkeerplekken en de bomen schriftelijk beantwoord.

In de carrousel vindt nu een vervolg plaats op deze discussie. In 2017 werd duidelijk dat de kade bij Zomerlust en Maasplein vervangen moet worden. Samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerden is een visie vastgesteld door de raad. Daarna is gewerkt aan een ontwerp voor de kade en buitenruimte. Input is geleverd door een enquête en door bijeenkomsten.De raad wordt nu gevraagd het ontwerp vast te stellen en van het Veerplein een aantrekkelijk verblijfgebied voor iedereen te maken.

Het voorstel dat besproken wordt is om voor het herstel van de kade een bedrag van € 4.827.067,-- beschikbaar te stellen en voor het definitieve ontwerp € 4.819.461,--.

 

Kiboehoeve

De gemeenteraad praat over de toekomst van de Kiboehoeve. De raad stelde in 2017 een bedrag van € 470.000  beschikbaar voor het onderhoud van de Kiboehoeve. Het budget blijkt niet voldoende om het noodzakelijke onderhoud te kunnen plegen en te voldoen aan de huidige standaarden van de dierenwelzijnswetgeving. Daarbij rijst ook de vraag of het plegen van noodzakelijk onderhoud op termijn een verstandige keuze is. Het compleet vernieuwen lijkt op de langere termijn een betere investering.

Het college heeft de raad laat weten dat zij opdracht heeft gegeven om een plan van aanpak uit te werken om te komen tot een toekomstbestendige kinderboerderij. Bij het vaststellen van de begroting 2021 maakt de gemeenteraad de afweging tussen de wensen en het bijstellen van budgetten aan de actualiteit (ook tegen de achtergrond van de coronacrisis). Vooruitlopend op deze afwegingen bij de begrotingsbehandeling, heeft ABZ gevraagd de toekomst van de kinderboerderij nu al aan de orde te stellen in de carrousel.

 

Agenda carrousels

Carrousel 1

19.30 - 21.00 uur: krediet buitenruimte Veerplein en kadeherstel (inspreken niet meer mogelijk)

21.00 – 21.45 uur: Jeugdparticipatie Nota (agendering op verzoek van ABZ en D66)

 

Carrousel 2

19.30 – 20.35 uur: concept regionale energievisie

20.40 – 21.10 uur: [JV1] Toekomst van de Kiboehoeve (agendering door ABZ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vergadering volgen

Vergadering volgen

De openbare vergaderingen van de gemeenteraad kunt u digitaal volgen via een videoverbinding. Bij de carrousel kunt u inspreken. Insprekers kunnen zich tot vier uur voor de vergadering melden bij griffie@zwijndrecht.nl.

 

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

  • de vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live;
  • de actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen;
  • zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------