Politieke markt 28 april over woonplan Zwijndrecht en beëdiging nieuwe griffier Irene Odinot

Videovergadering via www.raadzwijndrecht.nl

Dinsdag 28 april om 19.30 uur is de digitale politieke markt over onder meer het Woonplan Zwijndrecht en de beëdiging van de nieuwe griffier Irene Odinet.

 

Woonplan Zwijndrecht

Aan de raad wordt gevraagd het woonplan Zwijndrecht vast te stellen. Met de vaststelling van het woonplan wordt gestreefd naar een evenwichtige woningvoorraad als voorwaarde voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling. De omvang van het corporatiebezit blijft maximaal gelijk aan de omvang van dit bezit op 1 januari 2016. Een volledig realisatie van de woningbouwstrategie is alleen haalbaar als er snel bouwlocaties worden aangewezen en als de gemiddeld jaarlijkse woningbouwproductie wordt vervijfvoudigd. De raad bespreekt dit plan in de carrousel.  

 

Agenda Carrousel

 

19.30 - 21.25 uur: Woonplan Zwijndrecht

21.30 - 22.00 uur: Verkooprijzen bedrijfskavels op Bakestein voor 2020 en aanvraag aanvullende krediet voor de bekostiging van de in de grondexploitatie van Bakestein geraamde uitgaven

 

AGENDA RAADSVERGADERING

Videovergaderen via www.raadzwijndrecht.nl              Aanvang 22.05 uur

 1. Opening

Bekendmaking stemuitslag raadsgriffier gemeente Zwijndrecht en benoeming raadsgriffier

 

2.   Vaststelling agenda

           

 1.  Terugkoppeling college

 

 1. Vragenhalfuurtje voor raadsleden

 

 1. Vaststellen besluitenlijst 21 april 2020

 

 1. Ter besluitvorming

Hamerstukken

 1. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders

 

Debat

 1. Besluitvorming noodverordening

Onder voorbehoud:

 1. Van nazending indien de maatregelen in de week ervoor worden opgeheven en
 2. Van verdaging tot een nadere datum indien de maatregelen de week ervoor verlengd worden

 

 1. Ter kennisname
 1. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
 2. Stukkenlijsten 24 april
 1. Sluiting

 

Voor het live volgen en/of terugkijken via de website van de gemeente
www.raadzwijndrecht.nl -> Video (live) en geluidsverslagen. De stukken en agenda voor de vergaderingen vindt u zoals gebruikelijk op onze website bij vergaderingen.