Politieke markt 14 mei 2019 over transitie warmte en verbod op het oplaten van ballonnen

Transitie warmte en een voorstel om niet langer ballonnen op te laten staan op de agenda van 14 mei.

Dinsdag 14 mei 2019 om 20.00 uur is de Politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Transitie warmte en voorstel om niet langer ballonnen op te laten staan op de agenda.

 

Transitie warmte

 

Een belangrijk onderdeel van onze energietransitie is dat we onze woningen op een andere manier gaan verwarmen en toewerken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Uiterlijk 2021 dient elke gemeente een Transitie Warmte vast te stellen met daarin een tijdspad wanneer wijken van het aardgas afgaan. Om deze enorme opgave te realiseren werken de Drechtsteden gemeenten nauw samen met partners als Stedin, HVC, Woningcorporaties en de provincie Zuid-Holland. Met deze partners is de Transitievisie Warmte 1.0 opgesteld.  Hierin wordt richting gegeven aan hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving er uit gaat zien.

Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking naar de uiterlijk in 2021 te maken Transitie Warmte 2.0 met uitvoeringsplannen per wijk.

Transitie visie 1.0 wordt in ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd en staat op de agenda van de carrousel.

 

 

Wijzigingsverordening APV artikel 4.9a verbod oplaten ballonnen

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP is in maart door de gemeenteraad een motie aangenomen met het verzoek aan het college om een verbod tot het oplaten van ballonnen op te nemen in de APV. Deze avond ligt een voorstel voor om de APV te wijzigen zodat dit verbod in de APV wordt opgenomen.

 

 

Carrouselvergaderingen

 

Raadzaal

20.00 - 20.55 uur: Transitievisie Warmte 1.0

21.00 - 21.15 uur: brief Brandweer (geagendeerd door D66)(Toelichting door burgemeester Strijk)   

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 - 20.20 uur: Aanvraag vangnetregeling Participatiewet

20.25 - 20.45 uur: Wijzigingsverordening APV artikel 4.9a verbod oplaten ballonnen

 

Raadzaal           Aanvang 21.30 uur (Let op: gewijzigd aanvangstijdstip)

 

 1. Opening en vaststelling agenda
  a. Beëdiging Sueli Schenkel-Oosterhuis als burgerraadslid ZPP
 2. Terugkoppeling van het college
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 4. Vaststellen besluitenlijst van: 09 april 2019
 5. Besluitvorming:
  a. Werkgroep participatie en toekomstvisie
 6. Debat:
  a. Woningbouwstrategie gemeente Zwijndrecht 2019-2031
 7. Ter kennisname 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten van
  12 april, 19 april, 26 april en 03 mei
 8. Sluiting

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar dus iedereen is van harte welkom. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14. Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

 

RaadsFlits

Regelmatig op de hoogte blijven nieuws van de gemeenteraad. Abonneer u kosteloos op onze digitale nieuwsbrief de RaadsFlits. Stuur een mail aan griffie@zwijndrecht.nl