Politieke markt 12 maart 2019 over woningbouwstrategie en buitenruimte winkelcentrum Walburg

Dinsdag 12 maart 2019 om 20.00 uur is de Politieke markt. Woningbouwstrategie en de grote aanpak van de buitenruimte van winkelcentrum Walburg staan onder andere op de agenda

De vergadering vindt plaats inhet gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 1

 

Woningbouwstrategie gemeente Zwijndrecht 2019-2031

 

Tijdens de carrousel op 12 maart a.s. wordt het proces om te komen tot een lokaal woonplan toegelicht aan de hand van een presentatie. De presentatie bestaat uit drie delen:

1. Proces lokaal woonplan in relatie tot de regionale woonvisie

2. Toelichting nieuwbouwstrategie

3. Beantwoording motie Aantrekkende werking bewoners vanuit omliggende gemeenten

 

 

Uitvoering grote aanpak buitenruimte winkelcentrum Walburg

Met ondernemers en eigenaren van het winkelcentrum Walburg is afgesproken dat de gemeente nadat het winkelcentrum zelf is opgeknapt (dit voorjaar gereed) start met de aanpak van de buitenruimte. Dit houdt in het vervangen van de riolering, ophogen van het  gebied, vernieuwen van de bestrating en straatmeubilair en aanplanten van nieuw groen. De werkzaamheden starten na de zomer en duren maximaal 2 jaar. Het voorlopig ontwerp heeft ter inzage gelegen en is het Spektakel gepresenteerd. Het voorlopig ontwerp is goed ontvangen. Wel waren er veel opmerkingen over het verdwijnen van het parkeerdek met 135 parkeerplaatsen. In het plan kunnen 33 plaatsen gecompenseerd worden. In totaal is er een verlies van 102 parkeerplaatsen. De grond onder het parkeerdek is niet in eigendom bij de gemeente Dat betekent dat de inrichting van dit terrein een verantwoordelijkheid is van de eigenaar  van de grond. Uit extern parkeeradvies blijkt dat er ondanks dit verlies volgens de geldende normering voldoende parkeerplaatsen overblijven

De raad praat in de carrousel over het beschikbaar stellen van het reeds gereserveerde krediet van € 5.684.000.

 

 

Carrouselvergaderingen

 

Raadzaal

20.00 - 20.50 uur: Woningbouw programmering (in de vorm van een presentatie aan de

     gemeenteraad)

20.55 - 21.15 uur: Uitvoering grote aanpak buitenruimte winkelcentrum Walburg

21.20 - 21.45 uur: Herinrichting Wagenveld, Vijverweg en Passage

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 - 20.15 uur: Gymzaal Heer Oudelands Ambacht: Krediet voor de voorbereiding van de bouw van de gymzaal

20.20 - 20.45 uur: Talud Oude Maas terrein Jiffy

20.50 -  21.05 uur: Aanvullend krediet Sterrenbuurt (fase3)
21.10 -  21.45 uur: Vaststellen lokaal plan jeugd

 

Agenda raadsvergadering

Raadzaal                                                                     Aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda
   
 2. Terugkoppeling van het college
   
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
   
 4. Vaststellen besluitenlijst van: 12 februari 2019

 

 1. Besluitvorming:
  a. Kredietaanvraag parkeerbeleidsplan

b. Wijzigingsverordening APV art. 2.79 Woonoverlast

 

 1. Debat
  a. Vaststellen lokaal plan jeugd
  b. Talud Oude Maas terrein Jiffy
 2. Ter kennisname 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten van 15 februari, 22 februari, 1 maart en 8 maart

 

 1. Sluiting

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14. Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

 

RaadsFlits

Regelmatig op de hoogte blijven nieuws van de gemeenteraad. Abonneer u kosteloos op onze digitale nieuwsbrief de RaadsFlits. Stuur een mail aan griffie@zwijndrecht.nl