Politieke markt 12 februari over lokaal plan jeugd en verkeerssituatie Burgemeester Van 't Hoffweg

Het lokaal plan jeugd en de verkeerssituatie op de Burgemeester Van 't Hoffweg staan onder andere op de agenda op 12 februari

 

 

Politieke markt 12 februari  2019

 

Lokaal plan jeugd en verkeerssituatie Burgemeester Van 't Hoffweg op agenda
 

Dinsdag 12 februari 2019 om 20.00 uur is de Politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht.  Het lokaal plan jeugd en de verkeerssituatie op de burgemeester Van 't Hoffweg staan onder andere op de agenda

 

Lokaal plan jeugd

Veel zaken gaan goed   bij het opgroeien van kinderen in Zwijndrecht  maar er is ook een toenemende vraag naar specialistische hulpverlening veelal van lange duur en met hoge intensiteit. Die ontwikkeling wil de gemeente ombuigen door betere zorg aan jeugdigen te bieden  waardoor  specialistisch hulpverlening minder nodig is. De gemeente is in gesprek gegaan met ouders, jeugdigen en professionals in het jeugdveld over de knelpunten die zij ervaren en wat we in Zwijndrecht kunnen verbeteren. Op basis van de gesprekken  zijn er in een lokaal plan opgaven beschreven waaraan de gemeente in de komende jaren met partners en met ouders wil gaan werken zodat nog meer kinderen gezond en veilig opgroeien.Dit plan wordt in de carrousel besproken waarna het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

 

Verkeerssituatie Burgemeester Van 't Hoffweg

D66 heeft vragen aan het college gesteld over de verkeersituatie op de burgemeester Van 't Hoffweg. De vragen hebben betrekking op het vrachtverkeer en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De gestelde vragen zijn door het college beantwoord. D66 heeft gevraagd de antwoorden te agenderen voor de carrousel in verband met onder meer vragen over openstelling vanuit 2 richtingen, verkeersveiligheid, handhaving en fijnstof.

 

  

Agenda politieke markt 12 februari  

 

Carrouselvergaderingen

Raadzaal

20.00 – 20.35 uur: Lokaal plan jeugd

20.35 – 21.10 uur: Zienswijze Begrotingswijziging 2019 DGJ
21.15 – 21.45 uur: Wijzigingsverordening APV art. 2:79 Woonoverlast

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.35 uur: Kredietaanvraag parkeerbeleidsplan

20.40 – 21.10 uur: 5e herziening Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed het Buitenland (inspreken niet meer mogelijk)

 21.15 -  21.45 uur: Verkeerssituatie op de Burgemeester Van 't Hoffweg (Geagendeerd door D66)

 

Agenda raadsvergadering
Raadzaal,                                     Aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda (door plaatsvervangend voorzitter Chris Moorman)
  a. Introductietoespraak interim-burgemeester Robert Strijk
  b. Overhandiging wandverslag van de commissie toekomstvisie aan raad
  c. Beëdiging Henny van Nugteren als raadslid

   
 2. Terugkoppeling van het college
   
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
   
 4. Vaststellen besluitenlijst van: 22 januari 2019 en 24 januari 2019

 

 1. Besluitvorming:
  a. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
  b.
  Ontwikkeling Euryza

         c. Wijziging Verordening vertrouwenscommissie

 

 1. Debat
  a. Zienswijze Begrotingswijze 2019 DGJ
  b. 5
  e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
  c. Krediet woningbouwlocatie van 't Hoffweg

 

 1. Ter kennisname 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  25 januari, 01 februari, 08 februari

 

 1. Sluiting

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14. Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

  

RaadsFlits

Regelmatig op de hoogte blijven nieuws van de gemeenteraad. Abonneer u kosteloos op onze digitale nieuwsbrief de RaadsFlits. Stuur een mail aan griffie@zwijndrecht.nl

 

 

Vooruitblik (onder voorbehoud)  

Dinsdag 12 maart 2019 Politieke Markt

 

Onderwerpen carrousel:

 • Kredietaanvraag voor winkelcentrum Walburg
 • krediet Sterrenbuurt fase 3
 • Woningbouwprogrammering
 • Verordening op de auditcommissie
 • Gymzaal Heer Oudelands Ambacht krediet

 Onderwerpen raad:

 • Wijzigingsvoorstel APV (woonoverlast)
 • Ontheffing woonplaatsvereiste voor wethouder(s)
 • Uitkomsten burgertop en participatie
 • Lokaal plan van aanpak Jeugd
 • Kredietaanvraag parkeerbeleidsplan