Politieke markt dinsdag 12 mei over het sociaal domein en het Loveld terrein

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

 

Dinsdag 12 mei om 19.30 uur bespreekt de gemeenteraad onder meer het transformatieplan sociaal domein en de verkoop van het Loveld-terrein. Dit gebeurt in een openbare digitale vergadering van de politieke markt.

 

Lokaal transformatieplan sociaal domein: "We zijn er van en we doen het samen”  

Het transformatieplan gaat over een koerswijziging die nodig is om uitvoering te geven aan het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht” De kern van het plan is dat het beter wordt voor de inwoners van Zwijndrecht. De raadsleden bespreken dit plan in carrousel 1.   

Uitgifte Loveldterrein: verkoop

De raad bespreekt het voorstel om het Loveld-terrein aan de Lindtsedijk 14 te verkopen. De gemeente is in gesprek met initiatiefnemers die dit terrein willen ontwikkelen. Het plan van deze initiatiefnemers geeft uitstekend invulling aan de kwalitatieve doelstelling van de gemeente met het terrein. Er is sprake van watergebonden en maritieme gebruik door partijen die nieuwe arbeidsplaatsen toevoegen, met een aanzienlijke spin-off voor de lokale economie. Uitgifte in erfpacht is niet haalbaar doordat van één naar meerdere gebruikers wordt overgegaan. De gemeente wil het terrein daarom verkopen.

 

Carrousel 1

Tijden ter indicatie

19.30 - 21.25 uur: Lokaal transformatieplan sociaal Domein

21.30 - 21.50 uur: Zienswijzen op de begroting GR Gevudo

Carrousel 2

19.30 - 20.45 uur: Nota waardering en afschrijving

20.50 - 21.50 uur: Uitgifte Loveld-terrein (Lindtsedijk 14) (2020-16009)                 
 

AGENDA RAADSVERGADERING

Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar/live stream                Aanvang 22.00 uur

1. Opening
2. Vaststelling agenda          

3. Terugkoppeling College

4. Vragenhalfuurtje voor raadsleden

5. Vaststellen besluitenlijst 28 april 2020

6. Ter besluitvorming

    Hamerstukken

Geen agendapunten als hamerstuk
 

   Debat

  1. Woonplan Zwijndrecht 2020-2030 (aanvang 2e termijn)
  2. Uitgifte Loveld-terrein (Lindtsedijk 14)
  3. Zienswijzen op de begroting GR Gevudo                                                                                             

7. Ter kennisname

  1. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  2. Stukkenlijsten 1 en 8 mei 2020

8. Sluiting

In de coronatijd vergadert de gemeenteraad niet in het gemeentehuis maar via een openbare videovergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen. U kunt ook inspreken, meld dit vier uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl. Volg of kijk de vergadering terug via www.raadzwijndrecht.nl -> Video (live) en geluidsverslagen. De stukken en agenda voor de vergaderingen vindt u zoals gebruikelijk op onze website bij vergaderingen.

 

Foto: Jeugd
Bijschrift: Zwijndrechtse jeugd - archieffoto