AFGELAST: Oriëntatiebijeenkomst handhaving buitengebied 17 maart

In lijn met de landelijke richtlijnen wordt de op dinsdag 17 maart geplande bijeenkomst over handhaving buitengebied afgelast