Oriëntatieavonden gemeenteraad 15 september over energie en klimaat

Dinsdag 15 september vanaf 19.30 uur is er een oriëntatieavond voor de gemeenteraad over de regionale energiestrategie en klimaatadaptatie.

 

19.30 uur: energietransitie
De energietransitie is voor gemeenten de komende jaren een belangrijk speerpunt. Een dossier waarin veel gebeurt. Maar wat doen we allemaal in Zwijndrecht? Wat is de relatie tussen de lokale energie-agenda, het duurzaamheidsprogramma, de regionale energietransitie en de transitievisie warmte? En waar liggen kansen om de energietransitie in de samenleving te stimuleren?

De raad wordt op de hoogte gebracht over die samenhang in beleid. Ook worden er voorbeelden getoond van de uitvoering van de energieagenda op het vlak van wonen, bedrijven, mobiliteit en de gemeentelijke organisatie. Doet de gemeente de goede dingen? Wat is onze ambitie? Hoe werken we samen aan een sociale energietransitie én welke rol speelt de gemeenteraad?

 

20.45 uur: klimaatadapatie

Na het droge voorjaar, een aantal hoosbuien en de hete zomer, is dit thema actueler dan ooit. Vooral het probleem van waterlast is een veel besproken onderwerp. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een analyse en zijn er nieuwe rioolmodellen gemaakt. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

 

U bent van harte welkom deze bijeenkomsten digitaal bij te wonen via een live videoverbinding. De link vindt u hier https://zwijndrecht.raadsinformatie.nl/