Oriëntatieavond raad 19 mei over klimaatadaptatie en tussenevaluatie raadsprogramma

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

20.30 tot 21.30 uur Klimaatadaptatie: Het klimaat verandert snel en dit heeft grote gevolgen, het wordt natter, droger en heter. Hoe gaan wij deze gevolgen zo goed mogelijk opvangen?

De gemeenteraad wordt bijgepraat over de stappen die de afgelopen periode gezet zijn en wat er gedaan gaat worden om klimaatrobuust te worden. 

[voorbeeld hiervan is de duurzame aanpak van de parkeerplaats bij Winkelcentrum Walburg ]

 

21.40 tot 23.00 uur Tussenevaluatie raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht. Wat is er tot nu toe gedaan en bereikt? De bedoeling is te kijken hoe de gemeente in de komende periode tot besluiten kan  komen over de ambities uit het raadsprogramma en de begroting. De kostenontwikkeling van het Sociaal Domein, de onzekerheden rondom de ontwikkeling van het gemeentefonds en de invloed van het Coronavirus op de economie zullen effecten hebben op de mogelijkheden die de gemeente in de komende jaren heeft. Tegelijk bieden deze ontwikkelingen ook nieuwe kansen en ambities. Tijdens deze Oriëntatieavond wordt dan ook besproken langs welke stappen de gemeente de ambities uit het raadsprogramma in nieuwe omstandigheden kan gaan realiseren.

De gemeenteraad vergadert via een openbare videovergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen. U kunt ook inspreken, meld dit vier uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl. Volg of kijk de vergadering terug via www.raadzwijndrecht.nl -> Video (live) en geluidsverslagen. De agenda voor de vergadering vindt u zoals gebruikelijk op onze website bij vergaderingen.