Oriëntatieavond raad 17 september 2019 Groenvisie, Deltaplan armoede en jeugdhulp

Dinsdag 17 september om 20.00 uur is er een oriëntatieavond van de raad over de groenvisie, het Deltaplan armoede en positionering jeugdhulp

De raad praat de groenvisie en armoede ter voorbereiding van de bespreking in de carrousel op 24 september.
Belangstelling? Kom gerust naar het gemeentehuis van Zwijndrecht!


Raadzaal
20.00 uur - 21.00 uur Groenvisie & kwaliteitsverbetering groen
Tijdens deze oriëntatieavond Groen worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Korte toelichting op de Groenvisie ter voorbereiding van de behandeling van de Groenvisie in de carrousel van 24 september
  • Toelichting op de uitvoeringsagenda groen en de hieraan gekoppelde budgetaanvraag zoals opgenomen in de Kadernota 2020
  • Toelichting op de besteding van het budget kwaliteitsverbetering beplantingsvakken in relatie tot de budgetaanvraag zoals opgenomen in de Kadernota 2020


Vergaderzalen
20.00 - 21.15 uur Deltaplan armoede
De gemeenteraad heeft in het uitvoeringsprogramma € 500.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede in Zwijndrecht. Samen met maatschappelijke partners is een vertaling gemaakt van de ambities van de gemeenteraad in het "Deltaplan Armoede gemeente Zwijndrecht 2019 – 2022". Wethouder Tycho Jansen schetst tijdens deze oriëntatieavond hoe de vertaling is gemaakt. Romy Verstraeten neemt vervolgens de gemeenteraad mee in de hoofdlijnen van het Deltaplan. We gaan in gesprek over de kaders die in het plan beschreven staan en die op 24 september in de carrousel voorliggen.
 
21.15 - 21.45 uur Radenronde positionering jeugdhulp
Leden van de regionale raadswerkgroep jeugdhulp gaan in gesprek met de raad. Onderwerp is de regionale samenwerking tussen raden op het gebied van jeugdhulp. De vraag is of Zwijndrecht wil aansluiten bij de regionale raadswerkgroep en zo ja, welke twee personen de raad afvaardigt. Namens de werkgroep zijn aanwezig: Mirjam Slobbe (Zwijndrecht, CDA) en cor van Verk (Dordrecht, PvdA).