Oriëntatieavond op 29 januari over veiligheid Kijfhoek en consultatie lokaal plan aanpak jeugd

Dinsdag 29 januari zijn er twee openbare oriëntatieavonden voor de raad in het gemeentehuis van Zwijndrecht. U bent van harte welkom!

 

Stand van zaken veiligheid Kijfhoek

20.00 – 21.00 uur: Raadzaal

In de zomer van 2018 waren en diverse incidenten op spooremplacement Kijfhoek. Tijdens deze oriëntatieavond wordt aan de hand van een presentatie aangegeven hoe het er nu voorstaat. Wat is er gedaan en gebeurd om nieuwe problemen in de toekomst te voorkomen. En hoe staat het met het toegezegde veiligheidsonderzoek?

 

Consultatie lokaal plan aanpak jeugd

20.00 - 21.00 uur: Vergaderzalen 2 en 3

De gemeente wil dat kinderen in Zwijndrecht gezond en veilig opgroeien. Met de meeste kinderen in Zwijndrecht gaat het goed maar er is ook  een toenemende vraag naar specialistische jeugdhulpverlening, veelal van lange duur en met hoge intensiteit. Die ontwikkeling willen wij ombuigen. De gemeente is daarom in gesprek gegaan met ouders, jeugdigen en professionals in het jeugdveld over de knelpunten die zij ervaren en wat we in Zwijndrecht kunnen verbeteren. De uitkomst hiervan is in het lokaal plan beschreven dat 12 februari ter consultatie voor de gemeenteraad wordt geagendeerd.