Oriëntatieavond gemeenteraad dinsdag 28 januari over Kijfhoek, BOA's en riolering persleiding

Dinsdag 28 januari vanaf 20.00 uur vinden er diverse openbare oriëntatiebijeenkomsten plaats van de gemeenteraad in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

Raadzaal

20.00 tot 21.00 uur: Kijfhoek

Het college wil de raad meenemen in de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn met staatssecretaris omtrent de potentiële aanleg van calamiteitenwegen, onderzoek samenwerking Brandweer en bedrijfsbrandweer en aanschaf blus voertuigen. 

Daarnaast wil college de gemeenteraad in gelegenheid stellen andere vragen te stellen. 

21.15 tot 22.15 uur: Inzet met betrekking tot onze BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren)

Tijdens deze oriëntatieavond wil het college de raad meenemen in de taken en bevoegdheden van onze BOA's en met de raad in gesprek over de prioriteiten in hoofdlijnen met betrekking tot de inzet van de BOA's denk bijvoorbeeld aan thema's zoals afval, drank en horeca, parkeren en sociale overlast in de openbare ruimte.

Middels deze avond geven wordt op interactieve wijze invulling gegeven aan de motie van de raad over het  jaarplan handhaving.

Vergaderzalen 2 en 3

20.00 tot 21.00 uur Bijpraten over riolering persleiding

Bijpraten over de problematiek rondom persleidingen. Er zal uitgelegd worden aan de raad wat het verschil is tussen een vrijverval rioolleiding en een persleiding.

Ook wordt ingegaan op de algehele toestand van het stelsel en de risico’s. Tot slot wordt de huidige stand van zaken rondom het herstel van de persleiding aan de Pieter Zeemanstraat toegelicht.

 

U bent van harte welkom om (één van) deze onderwerpen bij te wonen.