Oriëntatieavond 8 oktober over nieuw meldingssysteem openbare ruimte, huisvesting en actieplan geluid

Dinsdag 8 oktober vanaf 20.00 uur wordt de raad geïnformeerd over een nieuw meldingssysteem openbare ruimte daarnaast wordt de huisvestingsverordening en het actieplan geluid besproken.De agenda luidt als volgt:

Raadzaal

20.00 – 20.15 uur: Nieuw meldingssysteem openbare ruimte Fixi.

De gemeente gaat per 1 oktober met een nieuw meldingssysteem werken. Via Fixi kunnen inwoners meldingen maken over gebreken in de openbare ruimte. De gemeenteraad krijgt uitleg over dit systeem.   

20.15 – 21.15 uur: Huisvestingsverordening

De raad krijgt inzicht in de mogelijkheden die de raad op grond van de Huisvestingswet en de Rotterdamwet heeft om te sturen op de toewijzing van goedkope huurwoningen.

21.30 – 22.15 uur: Presentatie actieplan geluid

De gemeenteraad is verplicht om eens in de 5 jaar de geluidbelasting binnen de gemeente vast te stellen. Hiervoor wordt een actieplan geluid opgesteld. De gemeente wordt geïnformeerd over dit actieplan vooruitlopend op de behandeling in de politieke markt op 19 november.
 

Kom rustig langs om mee te luisteren tijdens deze openbare bijeenkomsten in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3