Oriëntatieavond 21 mei

De raad wordt geïnformeerd over de Stichting Stolpersteine, Onderwijshuisvesting, hondenbeleid, klimaat adaptie, uitwerking motie 10% tariefsverlaging op riool en afvalstoffenheffing en investeringsprojecten

Raadzaal:

20.00 - 20.30 uur:  Presentatie door de Stichting Stolpersteine Zwijndrecht

In 2014 is het plan opgevat om ook in Zwijndrecht Stolpersteine te laten plaatsen als blijvende herinnering aan de vervolgingsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hier om omgekomen joden. De stichting richt zich  niet alleen richt op de nagedachtenis van de Zwijndrechtse slachtoffers en wil juist ook de huidige schoolgaande jeugd actief informeren over en actief betrekken bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en haar slachtoffers. Tijdens de oriëntatieavond geeft de stichting een toelichting op hun activiteiten.

 { Foto Lisette van Gameren van Berceau Creative: Plaatsing Stolpersteine ringdijk Zwijndrecht 7 maart 2019 }.

 

20.30 - 21.30 uur: Presentatie onderwijshuisvesting  

Vorig jaar is afgesproken om over te gaan naar een meerjarig Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHP).  Samen met de schoolbesturen nemen wij u  mee door de ingediende aanvragen, de systematiek van beoordelen, de financiële vertaling van het IHP 2020-2023 en een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen na 2023.

 

21.40 - 22.40 uur: Presentatie hondenbeleid

Tijdens de oriëntatieavond wordt de evaluatie van het hondenbeleid en de maatregelen die daaruit voortvloei gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD).

 

Vergaderkamer 2 en 3:

20.00 – 20.30 uur: Presentatie klimaat adaptatie  In 2020 moeten alle Nederlandse overheden beleid hebben beleid hebben voor d e klimaatverandering en moeten alle gemeenten klimaat robuust zijn ingericht. Er komt een toelichting over de aanpak en de gevolgen hiervan  

 

20.30 – 21.30 uur: Uitwerking motie 10% tariefsverlaging op riool en afvalstoffenheffing

De gemeenteraad heeft gevraagd om een  evaluatie van het huidige afvalbeleid en om de mogelijkheden te onderzoeken om de tarieven te verlagen. In deze raadsoriëntatie worden beide onderwerpen nader toegelicht. Dit naar aanleiding van de motie van 13 november 2018 (CDA/VVD) " hoogte rioolheffing en afvalstoffenheffing" en de motie van 11 december 2018 ( D66) " afval scheiden".  

 

21.40 – 22.30 uur: Presentatie Investeringsprojecten: Er komt een toelichting op de investeringsprojecten. De raadsleden worden meegenomen hoe hier mee gewerkt wordt voor projecten in de openbare ruimte  en wat de gemeente in de praktijk tegen komt.  

 

U bent van harte welkom!