Terugblik carrousel 13 oktober

Over coffeeshop en vernieuwing winkelcentrum Kort Ambacht

Meerderheid raad wil coffeeshop terug

De meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de niet commerciële coffeeshop bij winkelcentrum Walburg terug moet komen. Volgens de raadsleden is de verkoop van cannabis op die manier beter te regelen en worden illegale verkooppunten uit de 'kofferbak' zoveel mogelijk voorkomen.

De coffeeshop werd eind 2019 gesloten, nadat bleek dat er geen geldige exploitatievergunning was. Burgmeester Hein van der Loo als verantwoordelijk bestuursorgaan is geen voorstander van een nieuwe coffeeshop. Hij kwam tot dit standpunt na onderzoek van vijf mogelijke randvoorwaarden. Dit standpunt wordt gedeeld door het college van B&W. Burgemeester Hein van de Loo vroeg de raad tijdens de Politieke Markt op dinsdag 13 oktober naar hun inzichten.

 

Overlast neemt toe

Met uitzondering van de fracties van ChristenUnie/SGP, SP en een deel van D66 gaven de raadsfracties aan heel graag een niet commerciële coffeeshop terug te willen hebben. Veel raadsleden horen en zien een verschuiving naar de straathandel. "Wijkagenten geven aan dat de overlast zonder de aanwezigheid van de coffeeshop toeneemt", werd meerdere keren naar voren gebracht.

Schoolvoorbeeld

Van der Loo zei het heel jammer te vinden dat Xpresso er niet meer is. "Het was een schoolvoorbeeld in het land, waar we trots op waren. Met het wietexperiment hadden we de inkoop kunnen legaliseren. Mijn visie is dat we daar heen moeten als land."

Nu de meerderheid opnieuw een vergunning voor een coffeeshop mogelijk wil maken, zal de burgemeester hiervoor de beleidsregels opstellen en deze terugkoppelen naar de raad.

 

Vernieuwing winkelcentrum Kort Ambacht

Raad vraagt aandacht voor parkeren en ambulante handel

Het oude deel van winkelcentrum Kort Ambacht is toe aan vernieuwing. Een projectontwikkelaar heeft daarvoor plannen uitgewerkt. De grootste aanpassing is een tweede supermarkt die voor een deel komt op de plek van bestaande winkel- en kioskruimte. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de plannen goed te keuren en tegelijk de buitenruimte aan te pakken.

"We zijn blij met het voorstel, er moet echt iets gebeuren. Een mooi, broodnodig plan." Dit waren enkele geluiden die tijdens de Politieke Markt op dinsdag 13 oktober te horen waren. Wel plaatsten de raadsfracties vraagtekens bij de parkeersituatie. In het verlengde daarvan werd ook aandacht gevraagd voor de parkeergarage van Bas van der Heiden waarvan de bezettingsgraad heel laag is. "Is er een regeling mogelijk met de winkeliers om meer winkelend publiek hiervan gebruik te laten maken?"

Ambulante handel

Een ander belangrijk punt bleek de afstemming met de ambulante handel te zijn. Thomas Loos (ABZ): "In het nieuwe plan gaan de kiosken verdwijnen, wat gaat daarmee gebeuren? Het is niet de bedoeling dat we de ondernemers van de ambulante handel verjagen."

 

Waardevolle suggesties

Wethouder Tycho Jansen (Economie) zal de waardevolle suggesties van de vergadering voor het parkeren meenemen in de verdere uitwerking en de winkeliers stimuleren gezamenlijk een oplossing te vinden voor de parkeergarage. Ook zei hij toe te kijken of er draagvlak is bij omwonenden en winkeliers voor een klankbordgroep Over het verplaatsen van de ambulante handel vinden nog gesprekken plaats.

Het onderwerp gaat als debatstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2020.