Praat met de raad Liesbeth van Utrecht (ChristenUnie-SGP): Ruim 5 miljoen euro investeren voor een gymzaal?!

Het houdt de gemoederen in Zwijndrecht al enige jaren bezig: wel of geen gymzaal bouwen in de wijk Heer Oudelands Ambacht?

Leerlingen van de beide basisscholen uit die wijk moeten nu een behoorlijk eind lopen voor hun gymlessen. Wij begrijpen dat dit voor de kinderen niet fijn is, maar de norm voor  bereikbaarheid is voor het basisonderwijs 1 km vanaf de school en hun gymzalen liggen daar binnen.

De ChristenUnie-SGP is vanaf het begin al geen voorstander van een nieuwe gymzaal en dat om de volgende redenen:

  • 40 jaar lang €145.000 per jaar ophoesten voor een beperkte groep gebruikers vinden wij financieel niet verantwoord.
  • de locatie kan het verkeer niet aan en de wijk is te vol gebouwd voor een gymzaal.
  • door de hoogtebeperking is de zaal niet geschikt voor de meeste sportverenigingen.
  • het zal parkeeroverlast geven

Fred Loos (ABZ) opperde om de gymzaal ‘s avonds alleen open te stellen voor kinderen tot 18 jaar, waardoor er geen parkeeroverlast zou zijn. Ook dit voorstel steunen wij niet, want het is een illusie om te verwachten dat ouders hun kinderen op de fiets vanuit andere wijken naar de gymzaal in Heer Oudelands Ambacht laten gaan!

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of per e-mail L.van.Utrecht@zwijndrecht.nl