Kadernota 2020 in raad 9 juli

Dinsdag 9 juli vanaf 14.00 uur vergadert de raad over de Kadernota. De Kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting van 2020 en de jaren daarna.

De gemeente Zwijndrecht kan op de ingeslagen weg doorgaan met de ambities uit het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht. De financiële impuls hiervoor komt vanuit de reserves. De gemeente maakt zich daarnaast wel zorgen over de toenemende kosten voor (jeugd)zorg en welzijn. In de kadernota is extra aandacht aan onderwerpen als armoede, welzijn en zorg, veilige leefomgeving en aan wonen, bouwen en wooncarrière. Ook staan er projecten in zoals vernieuwing van sportvelden en het zwembad en de buurtaanpak." De gemeenteraad bespreekt welke keuzes hier de komende jaren gemaakt worden.

Bent u benieuwd, kom rustig luisteren in het gemeentehuis van Zwijndrecht aan het Raadhuisplein 1. Agenda behandeling kadernota 9 juli

14.00 uur - Opening en Installatie wethouder Ronald de Meij

14.15 uur - Bespreking kadernota

  • Eerste termijn fracties Moties en amendementen kunnen worden ingediend
  • Schorsing voor collegeberaad
  • Reactie college

17.30-19.00 uur - Schorsing voor fractieberaad

19.00 uur - Eventueel tweede termijn fracties

20.45 uur - Ingediende moties en amendementen worden in stemming gebracht

22.00 uur - Besluitvorming en stemming over:

1. Een plek voor iedereen

2. Integrale groenvisie

3. Kadernota

4. Jaarstukken 2018

5. Procedure invulling vacature griffier & invulling werkgeverscommissie

6. Vertegenwoordiging DSB lid

7. Proces invulling rekenkamer                                                  

+ 22:15 uur - Sluiting
 

Informatie

De behandeling van de kadernota is openbaar. U bent van harte welkom. Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl. Hier vindt u bij vergaderingen -> 9 juli 2019 ook de concept Kadernota en de andere voorstellen.  Regelmatig op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad. Meld u aan via onze website voor de RaadsFlits.