Hamerraad op dinsdag 27 oktober 2020

Digitale vergadering via video(live)

AGENDA DIGITALE HAMERRAAD op 27 oktober 2020
Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream                                     Aanvang 19:00 uur

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
  3. Ter besluitvorming:

Hamerstuk

a.  Raadsvoorstel rioolvervanging Slagveld

b. Bestemmingsplan Langeweg 480/480e

      4. Sluiting 

 

U bent van harte welkom deze digitale vergadering van uit huis bij te wonen. Kijk voor de link op www.raadzwijndrecht.nl video (live)