Geslaagde ontmoeting gemeente en woningcorporaties

Onlangs ontmoetten gemeenteraadsleden, wethouders, bestuurders en medewerkers van de woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 elkaar tijdens een ‘kennismakingsavond’ in wooncomplex Eemstein.

 

Zij spraken over elkaars drijfveren en over gezamenlijke thema’s die op de agenda’s staan. De geslaagde bijeenkomst was een mooie eerste stap in de opbouw van een goede relatie met elkaar. En dat is nodig. Gemeente en corporaties hebben elkaar hard nodig bij de realisatie van de lokale en regionale ambities in de gemeente Zwijndrecht en in de Drechtsteden. De gemeente en corporaties spraken af elkaar vaker op deze wijze te gaan ontmoeten. De raad was enthousiast over dit bezoek en heeft uitgesproken rond de zomer opnieuw in gesprek te willen gaan.