Gemeenteraad zoekt naar minder pijnlijke bezuinigingen

Gemeenteraad zoekt naar minder pijnlijke bezuinigingen

 

De gemeenteraad vindt het bijzonder pijnlijk om bezuinigingsmaatregelen te nemen. Zeker als die ten koste gaan van activiteiten voor leefbaarheid en gezondheid. De raad gaat niet zonder slag of stoot akkoord met de voorstellen van het college van B&W, zo bleek tijdens de Politieke Markt op dinsdag 10 maart.

 

De maatregelen die het college voorstelt gaan over bezuinigen op subsidies voor sport en cultuur, jongerenwerk, bibliotheek, mantelzorg, leefbaarheidsbudgetten voor wijkplatforms. Ook is het voorstel om het parkeertarief in de omgeving van Veerplein/Maasplein te verhogen. Verschillende insprekers legden aan de gemeenteraad uit wat de betekenis is van hun activiteiten en waarom daar niet op bezuinigd moet worden.

 

Beweging en ontmoeting

Met sport, beweging en ontmoeting wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen minder snel in een zorgsituatie belanden. De voorgestelde maatregelen juist die onderwerpen. Verschillende raadsfracties gaven aan niet te willen bezuinigen op sportcoaches en mantelzorg. De raad vroeg het college om ook nog eens goed te kijken naar de leefbaarheidsgelden in combinatie met geld voor PakAan en de buurtaanpak.

De discussie krijgt een vervolg in de gemeenteraad op een nader te bepalen datum. Verschillende partijen hebben aangekondigd een amendement in te dienen

Geen gymzaal

De opmerking van een raadsfractie om dan maar geen gymzaal te bouwen in Heer Oudelands Ambacht vond weinig bijval. “De voorbereidingskosten zijn al gemaakt. Die gymzaal had er eigenlijk al moeten staan”, zo werd gezegd.

Er kan ook nog gekeken worden naar de onroerende zaakbelasting (OZB). “Uit de jaarrekening blijkt dat er jaar op jaar meer geld van de OZB binnenkomt dan begroot. Dus daar zit een structureel overschot.”

 

Kritiek

De gemeenteraad uitte kritiek op het proces van het college. "U heeft de voorstellen al in concept neergelegd bij de provincie. Wat mogen wij er dan nog van vinden? Wethouder Tycho Jansen (Financiën) bood zijn excuses aan en zei toe de raad weer mee te nemen in de gesprekken. Andere maatregelen zijn mogelijk, maar ze moeten wel voor meerdere jaren de kosten dekken.