Gemeenteraad over de tussenevaluatie raadsprogramma, eerste beeld financiële impact corona en vooruitblik begroting

Dinsdag 14 juli vanaf 19.30 vergadert de gemeenteraad over de tussenevaluatie van het raadsprogramma

Krachtig Zwijndrecht: ¨Samen Krachtig Uit de Crisis¨, het eerste beeld van de financiële impact van de coronacrisis op de gemeente Zwijndrecht en de raad kijkt vooruit naar de begroting en het tweede helft van de raadsperiode.

Dit gebeurt in een openbare vergadering van de raad. De agenda en stukken én informatie over het rechstreeks volgen van de vergadering via de video (live) verbinding treft u aan op onze website www.raadzwijndrecht.nl 

 

Evaluatie raadsprogramma halverwege raadsperiode

 

We zijn nu halverwege de raadsperiode 2018-2020. De gemeenteraad wil met het college van burgemeester en wethouders terugkijken op de resultaten die de afgelopen jaren zijn bereikt. Maar dat niet alleen, het is ook van belang vooruit te kijken. De coronacrisis zorgt ervoor dat vertrouwde processen anders verlopen dan we gewend zijn. Daarnaast maken de tekorten in het sociaal domein en de beperkte mogelijkheden om daarop te sturen, een terugblik en vooruitblik noodzakelijk.

 

De raad en het college bespreken een aantal documenten in samenhang. Allereerst gaat het om de tussenevaluatie van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht. Deze tussenevaluatie heeft de titel: 'Samen krachtig Uit De Crisis'. Daarnaast heeft het college van B&W een eerste beeld opgesteld van zowel de maatschappelijke als de financiële invloed van de coronacrisis. En tot slot is er de kaderbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad met daarin een foto van de huidige financiële situatie van de gemeente Zwijndrecht

 

Agenda gemeenteraad 14 juli 2020

 

19:30 – 20:00 uur          Opening en introductie

20:00 – 21:00 uur          Debat over de tussenevaluatie van het raadsprogramma waarbij alle fracties 5 minuten spreektijd krijgen om hun reflectie te geven over de opbrengsten van de eerste twee jaar uitvoering van het raadsprogramma

21:00 – 21:30 uur          Reactietijd college & besluitvorming gemeenteraad

21:30 – 22:30 uur          Eerste reflecties van de fracties op de impactanalyse en kaderbrief. Deze reflecties worden meegenomen in de voorbereidingen voor de bijeenkomsten richting begroting na de zomervakantie

22:30 – 22:45 uur          Korte vooruitblik naar het vervolgproces en afsluiting

 

 

 

Illustratie Pim Schots: hoofdlijnen van het raadsprogramma