Fred Loos (ABZ): Een mooie uitdaging

Zwijndrecht heeft van alle gemeenten het minste aantal energiezuinige woningen. Dat blijkt uit een onderzoek van Calcasa

Minder dan 15 % van de huizen heeft een energielabel van A of  B. Er zijn relatief meer koopwoningen met een A of B label. Huurwoningen hebben vooral C en D labels.

In Zwijndrecht is een behoorlijk aantal sociale huurwoningen die allemaal vallen in de categorie van minder energiezuinig. Zoals in het raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht' benoemt gaan we de duurzaamheidsopgave vast leggen in de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties. Kwaliteitsverhoging en reductie van energieverbruik zijn noodzakelijk om de woonlasten in balans te krijgen.

Wij zijn in de gemeenteraad al geconfronteerd met de klachten van inwoners die met belachelijke energierekeningen werden overstelpt. 

Ons energiebeleid is gericht op het energieneutraal worden. Een opgave die met de uitkomst van het onderzoek de noodzaak aantoont en waar we met zijn allen de schouders onder moeten zetten.

 http://nl-nl.facebook.com/abzwijndrecht